Władze Stowarzyszenia:

Prezes – Irmina Nurek,
V-ce Prezes – Barbara Stępień,

Sekretarz – Iwona Mizerska,
Skarbnik – Monika Skomorowska,
Członek Zarządu – Małgorzata Jędrzejewska.